Skip to main content
ομάδες αγωγής υγείας

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναπαραγωγική υγεία – Οικογενειακός προγραμματισμός

Ενημέρωση - Συμβουλευτική - Καθοδήγηση

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ασφαλές μαιευτικό μέλλον!

 

Τι είναι οι Ομάδες Πρόληψης και Αγωγής Υγείας και τι στόχο έχουν;

Οι ομάδες Αγωγής Υγείας έχουν στόχο να αναλύσουν, να επεξηγήσουν και να καθοδηγήσουν θέματα σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία προσαρμοσμένα στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα.

Η ανάγκη αναζήτησης απαντήσεων του ανθρώπου καλύπτεται πολλές φόρες μέσα από ανεξέλικτες μη επιστημονικά βάσιμες πηγές πληροφόρησης. Αυτό πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις όπου χρήζουν ιδιαίτερη μεταχείριση όπως ανεπιθύμητες κυήσεις και σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες.

Η πρόληψη ξεκινάει από την εφηβεία!

 

Μαθήματα

Οι ομάδες συμβάλλουν στην ενημέρωση εφήβων και ενηλίκων μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικά πληροφορίες για ζητήματα τα οποία απασχολούν τους νέους, όπως π.x. την ανατομία και την υγιεινή του γεννητικού συστήματος, τον εμμηνορρυσιακό κύκλο, την σεξουαλική υγεία, τους τρόπους αντισύλληψης, την προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και από κάποια πιθανή ανεπιθύμητη κύηση.

Στα μαθήματα των ενηλίκων δίνεται έμφαση στην ενημέρωση για τον προγεννητικό έλεγχο, την γονιμότητα και τον προγραμματισμό μιας επιθυμητής εγκυμοσύνης, την ρύθμιση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των κυήσεων, την αποφυγή κυήσεων υψηλού κίνδυνου καθώς και την ενημέρωση και την καθοδήγηση για την υπογονιμοτητα, την σεξουαλική προσέγγιση καθώς και την «καλή συζυγία».

Διοργανώνονται από μαίες και με την συμμετοχή και άλλων σχετικών ειδικοτήτων, όπως π.x. ψυχοθεραπεύτες, στοχεύοντας στην πολύπλευρη ενημέρωση στο θέμα της αναπαραγωγικής υγείας.

 

Μέθοδοι εκμάθησης

Γνωρίζοντας ότι η εκμάθηση πρέπει να γίνεται μέσα από ευχάριστες εμπειρίες, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων με διαδραστικούς τρόπους για την καλύτερη αφομοίωση των πληροφοριών.

Η χρήση εικόνων, προπλασμάτων και πραγματικών αντικειμένων είναι κάποια από τα χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των μαθημάτων. Σημαντικό ρόλο για εμάς είναι και η βοήθεια της τεχνολογίας για την πιο διασκεδαστική εκμάθηση μέσα από digital παιχνίδια ερωτήσεων απαντήσεων. Ακόμα ένα μέσο που χρησιμοποιούμε είναι και παιχνίδια ρόλων για την κατανόηση των πληροφοριών που έχουν δοθεί μέσα σε «πραγματικές» συνθήκες.

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση μέσα από τα διαδραστικά και βιωματικά παιχνίδια έχει καλύτερη αφομοίωση των σημαντικών πληροφοριών που αναλύονται στα μαθήματα και αφορούν την υγεία μας.

 

Μορφή Τμηματων

Για την σωστή προσέγγιση των θεμάτων έχουν δημιουργηθεί ομάδες ενηλίκων και εφήβων με σκοπό την καλύτερη στόχευση των θεμάτων που έχουμε προς συζήτηση ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

Ομάδες Εφήβων: Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ομάδας ανά φύλο ή μεικτό (με γονική συναίνεση).

Ομάδες ενηλίκων: Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ομάδας ανά φύλο, μεικτό ή ομάδες ζευγαριών.

Έλατε για εσάς ή ελάτε με όλη την παρέα σας να ενημερωθείτε από τις επαγγελματίες υγείας, τις μαίες, για την αναπαραγωγική υγεία σας!

 

Δομή και διάρκεια

Κάθε κύκλος μαθημάτων προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιθυμίες των ενδιαφερόμενων. Μη διστάσετε να μας καλέσετε μπορεί ήδη να δημιουργείτε μια ομάδα στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε!

Η διάρκεια του κύκλου είναι για τις ομάδες εφήβων συνολικά είναι 5 μαθήματα και για τους ενήλικες 8 μαθήματα οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες. Κάθε συνάντηση συνήθως διαρκεί 90' και αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος και ένα βιωματικό το οποίο περιλαμβάνει παιχνίδια αφομοίωσης πληροφοριών.

 

Χρήσιμοι Ορισμοί

 
Οικογενειακός Προγραμματισμός

Ο οικογενειακός προγραµµατισµός αποσκοπεί στον έλεγχο των γεννήσεων και σχετίζεται µε τεράστια οφέλη για τη γυναίκα, τα παιδιά και την κοινωνία.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναγνώρισε τον οικογενειακό προγραµµατισµό όχι µόνο ως επιλογή κάθε ζευγαριού, αλλά ως αναφαίρετο δικαίωµα. Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες ο οικογενειακός προγραµµατισµός αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα των υπηρεσιών υγείας για την ευηµερία των πολιτών.

Κύριοι στόχοι του οικογενειακού προγραµµατισµού είναι η αποφυγή των ανεπιθύµητων κυήσεων, η πρόκληση επιθυµητών κυήσεων, η ρύθµιση του χρόνου των γεννήσεων σε σχέση µε την ηλικία των γονέων, ο καθορισµός του αριθµού των παιδιών στην οικογένεια και η γέννηση υγιών παιδιών, πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων.

Η δηµιουργία οικογένειας είναι αναφαίρετο δικαίωµα και ατοµική υπόθεση του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η υγεία στον πρωταρχικό πυρήνα της κοινωνίας που ονοµάζεται οικογένεια, θα πρέπει η δηµιουργία αυτής να είναι αποτέλεσµα ελεύθερης και κυρίως συνειδητής απόφασης των ζευγαριών. Αυτόν το σκοπό έρχεται να υπηρετήσει ο οικογενειακός προγραµµατισµός.

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός είναι θεσμός κατεξοχήν κοινωνικός. Καταπολεμά τις προκαταλήψεις, καλλιεργεί την γνώση και προωθεί την ενημέρωση προς την κατεύθυνση της πρόληψης της υγείας και της ευτυχίας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.

Σταθμός στην εξέλιξη του Ο.Π. όχι λιγότερο σημαντικός, ήταν η αναγνώρισή του από τον Ο.Η.Ε. Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., για πρώτη φορά το 1966 διακήρυξε ότι «κάθε οικογένεια θα πρέπει να καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μελών της» (General Assembly, Resolution 2211).

Δύο χρόνια αργότερα το 1968, στην 20η επέτειο στην Τεχεράνη, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Δικαιωμάτων του Ατόμου, διευρύνοντας και εξατομικεύοντας το δικαίωμα τεκνογονίας διατύπωσε την αρχή ότι είναι βασικό δικαίωμα των γονέων:

i) να επιλέγουν ελεύθερα και υπεύθυνα τον αριθμό και τη χρονική κλιμάκωση γέννησης των παιδιών τους, και
ii) να έχουν επαρκή κατάρτιση και πληροφόρηση σ’ αυτό τον τομέα.

Πηγη: http://www.oikogeneiakos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=313&lang=el

 
Αναπαραγωγικη Υγεία

Η αναπαραγωγική υγεία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως μια κατάσταση φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα, σε όλα τα στάδια της ζωής.

Σύμφωνα με τη διάσκεψη του Καΐρου (1994) «η αναπαραγωγική υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία νόσου ή ζητήματος που αφορά στο αναπαραγωγικό σύστημα και στη λειτουργία του.

Οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν υγιείς και ικανοποιητικές σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το πότε και υπό ποιές συνθήκες θα αναπαραχθούν.

Επίσης, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντιμετώπισης ζητημάτων υπογονιμότητας.

Ακόμα, στο πλαίσιο αναπαραγωγικής υγείας υψηλού επιπέδου, οι μητέρες θα πρέπει να φέρουν σε πέρας κάθε εγκυμοσύνη με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο. Τέλος, η αναπαραγωγική υγεία αφορά και στη σεξουαλική υγεία και στην προάσπισή της, με την εξασφάλιση ποιοτικών ανθρώπινων σχέσεων» (UN 1995).

 
Σεξουαλική Υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κατέληξε το 2002 στον αναθεωρημένο ορισμό, όπου η σεξουαλική υγεία θεωρείται μία κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου.

Όταν μιλάμε για την σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές σχέσεις απαιτούν σεβασμό και θετική προσέγγιση ώστε να είναι ευχάριστες και ασφαλείς εμπειρίες, χωρίς σημάδια εξαναγκασμού, διάκρισης ή οποιασδήποτε μορφής βίας.

Το άτομο είναι υγιές όταν νιώθει ελεύθερο μέσα στη σχέση του να εκφραστεί, να ζητήσει και να διεκδικήσει τη σεξουαλική του συμπεριφορά με το σύντροφό του. Ο φόβος, το άγχος, η ντροπή, οι ενοχές, οι εσφαλμένες πεποιθήσεις, οι μύθοι και οι προκαταλήψεις, καθώς και τα ταμπού γύρω από το σεξ, δεν προάγουν τη σεξουαλική υγεία, αντίθετα μάλιστα, δυσχεραίνουν την ικανότητα να απολαύσει το ζευγάρι την σεξουαλική του ζωή, κάνοντας την εμφάνισή του το σεξουαλικό πρόβλημα.

Πηγή: Τι είναι | Θάνος Ασκητής - Ινστιτούτο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας

 
Αγωγή Υγείας

Αγωγή Υγείας, σύμφωνα με τον ορισμό που έγινε αποδεκτός από τα τότε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπόσιο που έγινε στο Λουξεμβούργο το 1986, “είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους” (Σώκου Κ., 1999).

Αλλού αναφέρεται ως η εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στην διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς, οι οποίες προάγουν τη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και απελευθερώνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι οι νέοι γιατί βρίσκονται σε φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητας.

Πηγή: http://www.agogiygeias.gr/health_education/__1.html

 
Προαγωγη Υγείας

Η Προαγωγή της Υγείας είναι μια παρεμφερή έννοια όπου επικεντρώνεται στην ανθρώπινη δράση και βούληση. Στον Καταστατικό Χάρτη της Οτάβα (1986), στο Διεθνές Συνέδριο για την Προαγωγή της Υγείας, η Προαγωγή της Υγείας ορίζεται ως “η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγεία τους”.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη της Έννοιας και των Αρχών της Προαγωγής της Υγείας (Π.Ο.Υ., 1984), η προαγωγή της υγείας:

  • Εμπλέκει το γενικό πληθυσμό στα πλαίσια της καθημερινής του ζωής και δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για την υγεία τους.
  • Προωθεί δραστηριότητες που καθορίζουν την υγεία καλώντας σε συνεργασία φορείς που επηρεάζουν το επίπεδό της (τοπικές αρχές).
  • Συνδυάζει μεθόδους και τεχνικές που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η νομοθεσία, τα οικονομικά μέτρα κλπ.
  • Στοχεύει σε μια συγκεκριμένη αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού, στον προσδιορισμό των στόχων σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την λήψη αποφάσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Πηγή: http://www.agogiygeias.gr/health_education/__1.html

 
Πρόληψη

Προληψη αποτελούν οι ενέργειες, δραστηριότητες και τα μέτρα που στοχεύουν στο να αποτρέψουν και να εμποδίσουν την εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων ή καταστάσεων.

Positive SSL