Γιατί τα μωρά πρέπει να είναι στο πάτωμα;

Η Εκπαιδεύτρια Κινησιολογικής Ανάπτυξης για Βρέφη Αγγελική Λαλαγιάννη, μας εξηγεί τo πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε τα μωρά στο πάτωμα της κινησιολογικής ανάπτυξης.

Subscribe @Irois Tvhttp://www.youtube.com/c/IROISTV?sub_

Παρουσίαση: Αγγελική Λαλαγιάννη

Production: Φωτοπαρουσίαση

Official websitehttp://www.irois.gr/

Facebook Pagehttps://www.facebook.com/iroisgr/

Instagramhttps://www.instagram.com/irois_gr/


Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από το IROIS TV είναι γενικής φύσεως και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Καμία πληροφορία δε θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί ιατρική συμβουλή ή/και σύσταση για ιατρική ή φαρμακευτική αγωγή. Το περιεχόμενο του κάθε video δεν αποτελεί διάγνωση, θεραπεία, ή σύσταση για ανάληψη οποιωνδήποτε ενεργειών σχετικά με την υγεία σας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα και συμβουλευτική που παρέχονται από επαγγελματίες λειτουργούς υγείας και ιατρούς. Σας προτρέπουμε να απευθύνεστε στον επαγγελματία υγείας που έχετε επιλέξει για οποιεσδήποτε απορίες σας σχετικά με το περιεχόμενο των video του IROIS TV και σε καμία περίπτωση να μην επιχειρήσετε να υλοποιήσετε τις μεθόδους και πληροφορίες που περιέχονται στα video χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Το IROIS TV δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες από την υλοποίηση και εφαρμογή των μεθόδων και πληροφοριών που περιέχονται στα σχετικά video.